Lingvisme

En blogg om språk – skrevet av lingvistikere

Archive for oktober 2008

Tvungen selverkjennelse

leave a comment »


(fra xkcd.com)

Youtube-kommentarer er berykta på internettet for å være selve bunnslammet; det man finner der er egnet til å få det mest positive menneskesyn til å forvitre og svinne hen til fordel for et kynisk syn på menneskeheten. Både form og innhold er ofte så absurd at det ikke med sin beste vilje er mulig å tolke de kommunikative intensjonene til avsenderen (hvis det er noen der i det hele tatt).

haha no offense to black ppl but heres a halloween joke ok a baby was given wings by god so the baby asked god «does this mean im an angel?» and god laughed & said «nah niggah youre a bat happy halloween»

Subscire then

sheesh ur so fat and curly-haired u lesbian freak

do they cut them selfs no MCR IS NOT EMO!!!!!!!

Xkcd har kommentert dette tidligere:Men siden life imitates art, som man sier, har youtube nå lansert en audio preview-funksjon, slik at man kan velge å høre en elektronisk stemme lese opp det man har skrevet før man eventuent publiserer det. Så er jo spørsmålet om de som ikke har noe intelligent å si, kommer til å bruke denne funksjonen eller ikke… En slik funksjon hadde forøvrig vært nyttig på norske nettavisers kommentarfunksjon.

Written by Eli Anne

oktober 23, 2008 at 13:48

Publisert i gøy, tegneserier

Microsoft tar patent på sensur

leave a comment »

Ifølge denne artikkelen har Microsoft registrert patent på en teknologi som skal kunne gjenkjenne og sensurere banning i tale. Filteret skal kunne brukes for eksempel hos kundesentre som man ringer til, slik at hvis kunder banner og sverter til de ansatte, blir dette automatisk sensurert (eller omvendt, hvis en ansatt banner til en kunde), enten ved å bli gjort uhørlig eller uforståelig. Onlinespill som har chattefunksjoner der man snakker med hverandre istedenfor å skrive vil også være et mulig bruksområde for programvaren.

Talegjennkjenningsprogramvarene jeg har vært borti har ikke fungert så veldig bra. Folk snakker forskjellig, har ulike dialekter, snakker utydelig og så videre. Som regel har systemene en begrenset mengde ord og uttrykk til rådighet som de gjenkjenner. Å skulle plukke ut ord og fraser fra en kontinuerlig talestrøm er veldig vanskelig for en maskin.

I dette innlegget skrev jeg om the clbuttic mistake, et fenomen der sensureringsfiltre bytter ut ikke bare de stygge ordene, men alle bokstavsekvensene som matcher det stygge ordet, sånn at assassinate blir buttbuttinate og constitution blir consbreastution. Det største problemet for et tale-ordfilter blir nettopp dette, fordi tale ikke har tydelige mellomrom mellom ordene sånn som skrift har. Hva gjør filteret når det hører ord som assumption? Eller shiitake (en sopp)? Eller noen har en litt avvikende uttale av continue?

Written by Eli Anne

oktober 21, 2008 at 14:31

Pass opp for rullestol-ryttere

leave a comment »

Når vi kommuniserer, bruker vi ofte språk. Men ikke alltid. Noen ganger bruker vi bilder, eller visuelle symboler. Som regel går dette greit, men noen ganger må man spørre seg: Hæ?

Written by Eli Anne

oktober 16, 2008 at 10:38

Publisert i bilder, wtf?

Stupe opp og stupe ned

leave a comment »

Fra Aftenpostens nettutgave 14. oktober. Børsen stupte…ned? I motsetning til de gangene børsen stuper opp?

Written by Eli Anne

oktober 15, 2008 at 16:56

Publisert i bilder, uttrykk, wtf?

Søndags morra morro

leave a comment »


(Trykk på bildet for å se en større versjon – fra xkcd.com.)

Selv om Klingon ikke tilhører den finsk-ugriske språkfamilien, er det likevel et interessant språk. Det er et konstruert språk, laget av en lingvist – Marc Okrand, på oppdrag fra Paramount Pictures. Klingonene er en rase med romvesener i tv-serien og filmene om Star Trek, og Okrand skapte bevisst et språk som hadde mange uvanlige trekk, for å understreke at språket ikke er menneskelig. Fonemsystemet inneholder for eksempel uvanlige kombinasjoner av lyder – det har en [v] men ikke en [f], og har ingen velare plosiver (som [k] og [g]). Målet med dette er at språket skal høres fremmed ut.

Også syntaktisk er Klingon designa slik at det skal være så uvanlig som mulig – ordrekkefølgen er OVS, en av de sjeldneste rekkefølgene i menneskelige språk. Her er en video der Mark Okrand forteller om hvordan Klingon ble til. Den er litt lang (21 minutter), men veldig interessant.

Written by Eli Anne

oktober 12, 2008 at 13:03

I can see forever, lol

leave a comment »


Dette bildet av Chomsky vakte munterhet på forrige språkprat, så jeg poster det her, for the lulz som man sier. For de som ikke visste det, det er to referanser å skjønne her. For det første er bildet (og teksten) en referanse til dette bildet, som er populært på internettet:

For det andre er det en referanse til en artikkel Chomsky skreiv sammen med Mark Hauser og Tecumseh Fitch i 2002 der de legger fram en hypotese om at rekursivitet er den eneste egenskapen som er unik for språk

(For å være presis, det de sier er: «We hypothesize that the faculty of language [in its narrow sense] only includes recursion and is the only uniquely human component of the faculty of language» (Chomsky et al. 2002: 1569).)

Written by Eli Anne

oktober 10, 2008 at 12:41

Publisert i bilder, lolchomskyer

Vrangt og vanskelig

leave a comment »

De som leser Aftenposten (og sannsynligvis de som ikke leser den) kjenner til Per Egil Hegge, språkspaltist. Den 10. oktober skriver herr Hegge blant annet følgende:

Informasjonsskriv skal helst være både lettfattelige og utvetydige. En pasient ved et av våre større sykehus leste i en brosjyre etter en operasjon for grå stær: «Det er normalt å være lyssky. Du kan bruke solbriller hvis du synes det er ubehagelig …»

Problemet kan sammenfattes slik: Man skal passe på hva et uskyldig ord som «det» viser tilbake til. Her går det an å lese det slik at det å bruke solbriller er ubehagelig. Man skal sant å si være litt vrang for å lande på det synspunktet, men hvis det er én ting denne spalten ikke mangler, er det vrangvillige lesere.

Det skal ikke stor fantasi, og heller ikke store medisinske kunnskaper, til for å forstå at det er ubehagelig med den lysømfintlighet som kan forekomme etter inngrep i øyet.

Kanskje jeg er en vriompeis, men jeg syns Hegge med vilje leiter etter måter å feiltolke setninga på (noe han selv innrømmer). Så hvorfor i det hele tatt nevne det? Hvem i alle dager får utdelt en brosjyre fra sykehuset der det står «Det er normalt å være lyssky. Du kan bruke solbriller hvis du synes det er ubehagelig …», og tenker OMG! Jeg kan bruke solbriller hvis jeg synes det er ubehagelig å bruke solbriller!? Dette er en absurd tanke.

Jeg kan ikke en gang se at en sånn tolkning er «semantisk grammatisk», for å bruke en term jeg fant på akkurat nå. La oss se på setninga i isolasjon:

??Du kan bruke solbriller hvis du synes det er ubehagelig

Merkelig setning, som jeg tror de fleste hadde stussa over hvis de hadde støtt på uten kontekst. Hva med denne:

Du kan bruke solbriller hvis du synes det er behagelig

Her er det mye mer sannsynlig at man tolker setninga slik at ‘det’ viser til ‘å bruke ‘solbriller’. Jeg tror problemet med Hegges påstand er at selv om det i de fleste tilfeller stemmer at man skal tenke over hva man refererer til med ord som ‘det’, forsvinner poenget når det er opplagt at setningen i isolasjon ikke gir noen mening – i slike tilfeller tvinges det fram en annen tolkning av ‘det’.

Written by Eli Anne

oktober 10, 2008 at 12:00

Publisert i Per Egil Hegge, semantikk