Lingvisme

En blogg om språk – skrevet av lingvistikere

Archive for januar 2010

Alle forhåndsregler tatt?

with 2 comments

Knupa i kommentarfeltet gjorde meg oppmerksom på en mulig eggcorn: forhåndsregler:

Treff i google:
forhåndsregel: 2950
forhåndsregler: 22 100

forholdsregel: 40 000
forholdsregler: 794 000

Eksempler:

  • Som en foreløpig avslutning på serien om Cloud computing, har jeg noen tips og forhåndsregler som kan være nyttig å få med seg
  • Som det går frem av brev mottatt fra universitetsdirektør, er det en del forhåndsregler enn bør ta når det gjelder lagring og utskrift av eksamensoppgaver.
  • Alle bør ta forhåndsregler mot bilkapring, som er relativt utbredt i de store byene i Sør-Afrika

En forholdsregel er som vi veit definert i ordboka som en «sikkerhetsforanstaltning» – noe man gjør for å sikre seg mot (uforutsette) komplikasjoner. Ordet har en relativt lite gjennomsiktig semantikk – ordet forhold klassifiseres i alle fall i min hjerne som «kjærlighetsforhold» lettere enn som «omstendighet, ytre vilkår». Det er denne siste betydninga som inngår i forholdsregler – forholdsregler er noe man «tar», altså prosedyrer eller planer for diverse omstendigheter eller hendelser som kan skje. Forholdsregler skal helst tas FØR de uforutsette omstendighetene oppstår, og dermed er forhåndsregler en naturlig substitusjon.

Written by Eli Anne

januar 28, 2010 at 15:10

Publisert i eggcorns, ord

Dramaskrik

with 4 comments

Ny mulig eggcorn: Dramaskrik.

  • Se om saken kunne vært behandlet annerledes a du din dust!!! hadde det vært deg så hadde det vel kommet noen drama skrik (sic!) og noen hadde fått sparken tenker jeg…
  • Her inne må man vist tenke seg 3 ganger om før man skriver noe så det ikke blir dramaskrik
  • Dessverre, er pølser laget av brukte kondomer og hjernemasse fra døde kyllinger, noe som har ført til et større dramaskrik blandt folkemassen

Det opprinnelige uttrykket er ramaskrik («klagerop, harm protest, storm av misnøye»), og har opphav i Bibelen:

Uttrykket har opphav i ein profeti i kap. 31 hos profeten Jeremia i Det gamle testamentet. Det lyder klagerop i Rama; Rakel græt for borna sine, som er borte. Profetien er tolka som eit varsel om barnemordet kong Herodes var ansvarleg for då han ville drepe Jesus og derfor sende ut folk og drap alle guteborn i Betlehem og nabolaget som var to år eller yngre. Rama var ein by om lag 8 km nord for Jerusalem, i stammeområdet til Benjamin. Etter ein tradisjon var Rakel gravlagd i Rama. Jeremia sin profeti kan òg lesast som at Rakel gret i si grav over dei som var daude eller bortførte då Nordriket fall år 722 f.Kr., og over dei som skal bli førte i fangenskap i Babylon. (fra http://nn.wikipedia.org/wiki/Ramaskrik)

Men hvis man ikke kjenner til byen Rama (noe jeg må innrømme at jeg heller ikke gjorde før nå), gir dramaskrik vel så god mening. Så får vi se om det brer om seg…

Written by Eli Anne

januar 12, 2010 at 10:21

Publisert i eggcorns