Lingvisme

En blogg om språk – skrevet av lingvistikere

Archive for the ‘eggcorns’ Category

Frie lanser versus frie landser

leave a comment »

Ville du hyret inn en person som ikke vet hvordan hans/hennes egen yrkesbetegnelse staves? En sneker for eksempel? Hva med en kosulent? Artig, men utvedydig stave/tastefeil. Men jeg fikk tips av Strekker i kommentarfeltet om en snodig yrkesbetegnelse som ser ut til å være et eggcorn frilandsjournalist. 3370 treff på Google mot ca 134 000 på den korrekte formen frilansjournalist (uten d). I rettferdighetens navn skal det sies at ikke alle disse 3770 treffene er skrevet av frilandsjournalistene selv, men det finnes oppføringer i diverse bedriftskataloger…

Betegnelsen frilanser kommer fra engelsk free lance, og bruktes opprinnelig om en ridder eller leiesoldat som tjente den som betalte best. Logisk når man får det forklart, men ikke noe  man skjønner av seg selv. Og sånn oppstår reanalysen, for de færreste talere har kjennskap til diakronien når de bruker ord. Da tolkes «lans» som «lands», som tross alt er et mer gjennkjennelig ord i moderne norsk. Vakkert.

Written by Eli Anne

mars 13, 2010 at 23:28

Publisert i eggcorns, trykkfeil

Forsovet fint nok

with 5 comments

Jeg er litt usikker på om denne kan kalles et eggcorn eller ikke – cluet med eggcorn er at de må være «plausible in the same context». Se og bedøm selv:

 • Lokalet er forsovet ålreit og prisene er gode
 • Jeg er forsovet litt redd for at naboen min skal laste ned store filer og bruke opp hele båndbredden
 • Jo jeg er forsovet både enig og uenig

Uansett festlig, eller skal jeg si forsovet festlig?

Written by Eli Anne

februar 10, 2010 at 11:30

Publisert i eggcorns, ord og uttrykk

Alle forhåndsregler tatt?

with 2 comments

Knupa i kommentarfeltet gjorde meg oppmerksom på en mulig eggcorn: forhåndsregler:

Treff i google:
forhåndsregel: 2950
forhåndsregler: 22 100

forholdsregel: 40 000
forholdsregler: 794 000

Eksempler:

 • Som en foreløpig avslutning på serien om Cloud computing, har jeg noen tips og forhåndsregler som kan være nyttig å få med seg
 • Som det går frem av brev mottatt fra universitetsdirektør, er det en del forhåndsregler enn bør ta når det gjelder lagring og utskrift av eksamensoppgaver.
 • Alle bør ta forhåndsregler mot bilkapring, som er relativt utbredt i de store byene i Sør-Afrika

En forholdsregel er som vi veit definert i ordboka som en «sikkerhetsforanstaltning» – noe man gjør for å sikre seg mot (uforutsette) komplikasjoner. Ordet har en relativt lite gjennomsiktig semantikk – ordet forhold klassifiseres i alle fall i min hjerne som «kjærlighetsforhold» lettere enn som «omstendighet, ytre vilkår». Det er denne siste betydninga som inngår i forholdsregler – forholdsregler er noe man «tar», altså prosedyrer eller planer for diverse omstendigheter eller hendelser som kan skje. Forholdsregler skal helst tas FØR de uforutsette omstendighetene oppstår, og dermed er forhåndsregler en naturlig substitusjon.

Written by Eli Anne

januar 28, 2010 at 15:10

Publisert i eggcorns, ord

Dramaskrik

with 4 comments

Ny mulig eggcorn: Dramaskrik.

 • Se om saken kunne vært behandlet annerledes a du din dust!!! hadde det vært deg så hadde det vel kommet noen drama skrik (sic!) og noen hadde fått sparken tenker jeg…
 • Her inne må man vist tenke seg 3 ganger om før man skriver noe så det ikke blir dramaskrik
 • Dessverre, er pølser laget av brukte kondomer og hjernemasse fra døde kyllinger, noe som har ført til et større dramaskrik blandt folkemassen

Det opprinnelige uttrykket er ramaskrik («klagerop, harm protest, storm av misnøye»), og har opphav i Bibelen:

Uttrykket har opphav i ein profeti i kap. 31 hos profeten Jeremia i Det gamle testamentet. Det lyder klagerop i Rama; Rakel græt for borna sine, som er borte. Profetien er tolka som eit varsel om barnemordet kong Herodes var ansvarleg for då han ville drepe Jesus og derfor sende ut folk og drap alle guteborn i Betlehem og nabolaget som var to år eller yngre. Rama var ein by om lag 8 km nord for Jerusalem, i stammeområdet til Benjamin. Etter ein tradisjon var Rakel gravlagd i Rama. Jeremia sin profeti kan òg lesast som at Rakel gret i si grav over dei som var daude eller bortførte då Nordriket fall år 722 f.Kr., og over dei som skal bli førte i fangenskap i Babylon. (fra http://nn.wikipedia.org/wiki/Ramaskrik)

Men hvis man ikke kjenner til byen Rama (noe jeg må innrømme at jeg heller ikke gjorde før nå), gir dramaskrik vel så god mening. Så får vi se om det brer om seg…

Written by Eli Anne

januar 12, 2010 at 10:21

Publisert i eggcorns

Ildskrike

with one comment

Flere ild/ill-nyheter: Ildskrike for illskrike ser også ut til å eksistere. Google-søk gir følgende resultater:

Ildskrike: 3 treff
Ildskriker: 7 treff (ett av dem er dansk)
Ildskre(i)k: 9 treff (to av dem er danske)

Noen eksempler:

 • på slaget hver 1,5 time ildskriker hun etter pupp
 • Visst du trykker på øret hennes eller river i øreflikken og hun begynner å ildskrike..da kan det være et tegn på ørebetennelse.
 • Gutten ildskrek av glede

Reanalysen av illsint til ildsint gir god mening fordi sinne ofte forbindes med varme, høyt trykk og eksplosjoner. Ild og skriking er litt mer uklart relatert til hverandre – men mange av eksemplene dreier seg om babyer, og selv om jeg ikke veit veldig mye om babyer, så veit jeg at de ofte er sinna, røde og skriker. I tillegg kan jeg tenke meg at når man skal skrive et ord som inneholder ill-, og ikke kjenner stavemåten, og heller ikke veit betydninga til ill, er det nærliggende å tolke det som et homonymt element som man kjenner fra før – ild.

Written by Eli Anne

desember 12, 2009 at 10:20

Publisert i eggcorns, ord

Ildsint?

with 8 comments

Det er gøy å sensurere eksamensoppgaver. Overraskende ord dukker opp stadig vekk. Blant annet brukte en student ordet «ildsint» som eksempel i oppgaven sin – «satt sammen av substantivet ild og adjektivet sint». Jeg har aldri sett denne tolkninga før, men hvis man ikke vet at «ill» i illsint har betydninga «sterk, dryg», er det ikke urimelig å tolke elementet som «ild» i steden for. Det er ikke vanskelig å skjønne koblinga mellom ild og sinne – tenk på alle uttrykkene som omhandler sinne som har med varme, trykk eller eksplosjoner å gjøre:

det kokte over for ham
rød av sinne (rødfarge og varme hører sammen)
han eksploderte
simmer with anger (eng.)

Illsint har 55 000 treff på Google, ildsint har 5600 og ild sint har 204. Noen eksempler:

når jeg prøver å snakke med hun blir hun bare ild sint på meg
ikke alle ville ha gleden av en sniffende ild sint mann fremfor seg i fyr og flammer :D))
Hva gjør man med en ildsint pippip i luftesystemet?

Denne typen reanalyser av ord eller uttrykk kalles på engelsk eggcorns, etter en omtolkning av ordet acorn. Eggcorndatabasen inneholder mange fine eksempler, blant annet disse:

for all intensive purposes (for all intents and purposes)
old timers’ disease (Alzheimer’s disease)
once and a while (once in a while)
cognitive dissidence (cognitive dissonance)

Så er det bare å finne et norsk navn på eggcorns, og begynne å samle, er det ikke?

Written by Eli Anne

desember 7, 2009 at 11:48

Publisert i eggcorns, ord, sammensetninger