Lingvisme

En blogg om språk – skrevet av lingvistikere

Archive for the ‘internettspråk’ Category

I can has lolcat-speak?

leave a comment »

Bilder av søte pusekatter (eller andre dyr, blant annet hvalrosser) har lenge florert på internettet, gjerne med en tekst under. Ofte framstilles det som om det er kattene som er avbildet som sier det som står under bildet, som i klassikeren til høyre. Bildene (eller kattene på bildene) kalles lolcats, eller lolkatter på norsk, etter akronymet LOL som står for laugh out loud. Kattene snakker ikke perfekt engelsk, men feilene de gjør er systematiske, som å bruke –z som den eneste flertallsendelsen, og has i stedet for have. Det finnes til og med et verktøy for automatisk oversettelse fra engelsk til lolcat! Can I have a cheeseburger blir til I can has cheezburger, hello blir til y halo thar, og good bye blir til gud bai.

Og selvfølgelig finnes det meta-lolkatter; lolkatter som kommenterer lolcat-speak:

Reklamer

Written by Eli Anne

november 13, 2008 at 13:11

Publisert i internettspråk, lolkatter

LOL IRL! Jeg mener det!

leave a comment »

Semantisk bleking (eller svekking, semantic bleaching på engelsk), skjer med ord og uttrykk som er frekvente i språket. At ord, uttrykk eller konstruksjoner er frekvente, vil si at de brukes ofte; talere sier eller skriver dem ofte, og lyttere hører eller leser dem ofte. Det som har en tendens til å skje med slike frekvente enheter, er at de får en mindre spesifikk, videre betydning. Ofte får ord som blekes en styrket kommunikativ funksjon. Et eksempel er det norske ordet bare, som (i alle fall hos unge talere) ikke lenger bare brukes i betydningen ‘kun’, ‘utelukkende’, men også for å signalisere gjengivelse av direkte tale, slik vi ser i disse setningene (funnet på nettet):

Hun bare: Javel, men det er ikke det vi snakker om nå! xD.

ja pappa kom han bare omg, u hører ik på meg kan u slå av pc`n gjør lekser:O jeg bare omg.

Han bare : LOL JA

Angående den siste setninga, så har jeg observert et underholdende tilfelle av semantisk bleking av uttrykket LOL i det siste. LOL er en forkortelse som betyr «laugh out loud», og brukes på nettet når man synes noe er morsomt. Men uttrykket har tydeligvis blitt svekket, og man bruker det slett ikke bare når man faktisk ler høyt, men kanskje bare når man humrer eller bare ler inni seg. For de tilfellene der man virkelig må le, har stadig flere begynt å bruke uttrykket «LOL IRL» – «laugh out loud in real life»

Written by Eli Anne

november 4, 2008 at 19:58

Publisert i internettspråk, semantikk