Lingvisme

En blogg om språk – skrevet av lingvistikere

Archive for the ‘kognitiv grammatikk’ Category

Langackerbot!

leave a comment »

Tidlig i sommer kom jeg via Language Log over den såkalte Chomskybot, et program som hver gang man oppdaterer siden, genererer et avsnitt med tekst som emulerer Noam Chomsky og hans skrivestil. Hvert avsnitt er bygd opp av fem setninger, og hver av disse er igjen bygd opp av en såkalt initiating phrase, en subject phrase, en verb phrase og en terminating phrase, tilfeldig valgt fra ulike lister. Disse frasene er plukket fra ting Chomsky faktisk har skrevet, så på en måte kan man si at Chomskybot faktisk genererer avsnitt forfattet av Chomsky selv — om enn ikke på en måte han noensinne har planlagt. De som har lest ting Chomsky har skrevet, vil uten tvil kjenne igjen stilen. Forskjellen mellom Chomskybot og den ekte Chomsky er at selv om botens setninger er syntaktisk gangbare, er innholdet nonsens.

Inspirert av dette geniale verket har jeg og min partner in crime Eivind kreert en tilsvarende bot som lager avsnitt basert på en annen kjent amerikansk lingvist: Roald W. Langacker. Langacker er en av de mest kjente og innflytelsesrike kognitive lingvistene, og er ansvarlig for (blant annet) to digre mursteiner av noen bøker kalt Foundations of Cognitve Grammar I og II, der han legger fram sin kognitive grammatikk, en lingvistisk teori som legger stor vekt på betydning (i skarp kontrast til blant andre Chomsky, som ikke ser ut til å bry seg særlig om dette).

Jeg har lest, og hatt glede av, Langackers bøker, og brukt dem mye i masteroppgaven min, men selv ikke jeg kan hevde at dette er lett sengelektyre. Faktisk er noe av det mest fascinerende ved Langackerboten den litt skremmende tendensen den har til å generere avsnitt som, når jeg leser dem, bringer meg tilbake til seine kvelder på lesesalen, frenetisk bøyd over Foundations of Caognitive Grammar, mens jeg leser det samme avsnittet om og om igjen og håper at hvis jeg bare konsentrerer meg litt hardere eller drikker enda en kopp kaffe, vil jeg forstå hva i helvete denne veggen av tekst skal bety.

Boten er bygd opp etter de samme prinsippene som Chomskybot (bortsett fra at hvert avsnitt inneholder sju setninger istedenfor fem), frasene er plukket ut av meg, og koden er skrevet av Eivind i Perl. Enjoy!

LANGACKERBOT!

Reklamer

Written by Eli Anne

august 21, 2008 at 18:48