Lingvisme

En blogg om språk – skrevet av lingvistikere

Archive for the ‘konstruksjonsgrammatikk’ Category

Språkprat igjen!

leave a comment »

Da var språkprats temakveld om konstruksjonsgrammatikk vel overstått, og oppmøtet var over all forventning! Jeg (Eli Anne) snakka litt om hva konstruksjonsgrammatikk er (egentlig Jennys bit, men hun var desverre sjuk i dag). Så presenterte jeg to konstruksjoner; way-konstruksjonen og «verbe seg til MÅL-konstruksjonen». Laila la fram «konstruksjoner på hjernen» og snakka om den psykolingvistiske realiteten til konstruksjoner. Det var gøy, og etterpå ble det litt diskusjon. Sånt varmer et lingvisthjerte!

Det faglige innholdet var meget bra.


Og selvsagt gikk vi og var sosiale på pøbben etterpå!

Written by Eli Anne

november 13, 2008 at 22:08